දිඝවාපි සදහම් එලිය පොසොන් කලාපයේ සිල් සමාදන් වීමේ වැඩසටහන හා දන්සල දිඝවාපි මහා විහාරස්ථානයෙදි අද දින (27) අමත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

Leave a Comment